Skip to content Skip to footer

Industrial

Alfess Industrial, mühendislikteki uzmanlığını elektrik alanına da taşıyarak müşterilere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

”Her Fabrika Bir Kaledir”

Hizmetlerimiz

Çağımızda, firmaların rekabet gücünü arttırmak için üretim alanında iyileştirici önlemlerin sürekli geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu rekabet ortamında üretim maliyetlerinin düşürülerek üretim miktarlarının arttırılması, standart kalitenin yakalanması, sürdürülmesi ve verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Bütün işleyişin daha az emek ve işgücü ile, daha ucuz, güvenli ve daha kolay kontrol edilebilir hale getirilmesi otomasyon ile mümkün olabilmektedir.

 

Alfess industrial işletmelerin otomasyon ihtiyaçlarının tespiti ve otomasyon geçiş sürecinde, seçeneklerin değerlendirilmesi, uygun olanlarının tespiti ve işletmeye sağlayacağı katkının belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fabrika otomasyonu, nihai amacı üretkenliği yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak adına yapılan teknolojik iyileştirmelerdir. Otomasyon seviyesi, tek işlemli otomasyonlar olabileceği gibi insan müdahalesinin olmadığı uçtan uca otomasyonlar da olabilir. Fabrika otomasyonu, malzeme miktar kontrolünden üretim ve montaja ve son olarak paketleme ve sevkiyata kadar üretim sürecinin herhangi bir noktasına veya tamamına uygulanabilir.

 

Alfess industrial olarak müşteri ihtiyacına uygun farklı otomasyon seviyelerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Proses otomasyonu temel olarak bütçeleme, faturalama, personel işleri veya proje yönetimi gibi iş süreçlerinizi belgelemek ve yönetmek için kullanılan özel bir yazılım ve uygulama ağıdır. Sensör ve diğer algılayıcı mekanizmalar sayesinde sistemden toplanan verilerin kaydedilip işlenmesi sonucunda sistemin tek bir merkezden kontrol ve takip edilmesi sağlanır. Proses otomasyonu üretimin tek noktadan kontrol edilmesi, proses aşamalarının birbiri ile entegre olmasını ve buna ek olarak bunların üzerinden verilerin değerlendirilerek üretimin daha da ileri taşınmasını sağlamaktadır.

 

İşletmelerinizde ve fabrikalarınızda üretimlerinizi daha ileri taşımak amacı ile proses otomasyonunun avantajlarından faydalanabilmek için uzman personelimiz ve teknik kadromuzdan bilgi alabilirsiniz.

Aydınlatma otomasyon sistemleri, isteğe bağlı herhangi bir binada kullanılan ve uzaktan kumanda ve akıllı ışıklandırma şeklinde hayata geçirilen sistemlerdir. En basit ve bilinen örneği apartmanlardaki otomatın ayarlanan belirli sürede yanıp sönmesi şeklinde olan bu sistemler artık hemen hemen her ticari binada kullanılmaktadır.  Bu sistemlerin ana hedefi enerji tasarrufuna yardımcı olmaktır. Zira günümüzde işletmeler sabit giderlerini azaltıp gelirlerini çoğaltmak için her türlü önlemi almak zorundadırlar. Aydınlatma otomasyon sistemleri de bu önlemler içinde önemli bir yer tutmaktadır.

 

Enerji tasarrufunu ön plana alan işletmeler, ilk yatırım sırasında bu sistemlerin kurulum ve tasarımı ideal olanıdır. Böylece yatırım maliyetleri çıkmamış olur. Ancak mevcut işletmelerde de devreye alınmak sistem için uygun çözümler vardır.

Enerjiyi yönetmek, enerjiyi izlemek ile başlar. Enerjiyi izleyerek tesisinizde nerelerde, nasıl ve ne kadar enerji tüketildiğini görebilir, detaylı analiz yapılabilir. Böylece, tesisin enerji tüketim karakteristiği çıkarılır, yoğun enerji tüketen sistemler belirlenebilir, tesisteki bilinmeyen/tahmin edilmeyen gizli tüketimler ortaya çıkarılır, enerji kalitesi ölçülebilir, çeşitli tüketim analizleri yapılabilir ve enerji verimliliği çalışmalarınızı yönlendirebilir, faydalarını izleyebilirsiniz. Sadece faturalara bağlı kalarak enerji tüketimini takip etmenin yeterli olacağı beklenemez. Enerji tüketen sistemleri ve bu sistemlerin tüketimlerini etkileyen faktörleri izleyip sonuç çıkarmak ve sürekli iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak için “Enerji İzleme Sistemlerinin” kurulması bir ihtiyaçtır.

Trafolar, bir elektrik sisteminin en pahalı ve önemli bir bileşenlerinden biridir. Bu nedenle, optimum performans ve daha uzun ürün ömrü elde etmek için, trafonuzun düzenli bakım ve kontrolleri yapılması gereklidir. Aksi halde şiddetli can, mali ve zaman kaybına yol açabilirler.  Trafo test ve bakım işlemlerini alanında uzman ve deneyimli elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

-Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

-İç Tesisat Uygunluk kontrolü 

-İzolasyon Direnci Ölçümleri

-Topraklama Sistemi Kontrolü

-Paratoner Uygunluk Kontrolleri

-Anahtar ve Kablo Bağlantı Kontrolleri

-Dağıtım Panoları Kontrolleri

-Koruma Cihazlarının Periyodik Kontrolleri

-Enerji Verimliliği Kontrolleri

-Aydınlatma ve Armatür Kontrolleri

Enerjinin sürekliliği kadar kalitesinin de özellikle üretiminiz ve ekonominiz açısından önemli olduğunu biliyor ve bu hassasiyet ile ölçümlerimizi ve dizaynlarımızı sektöründe öncü ölçüm cihazları kullanarak yapıyoruz.

-Kompanzasyon Çözümleri

-Harmonik Çözümleri

-Enerji İzleme Sistemleri

Dünya’mızı korumak, çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmak ve özellikle de işletme ekonominize katkıda bulunabilmek amacı ile verimli enerji kullanım yönetim ve uygulamalarını gelin beraber uygulayalım.

Hızla gelişen Dünya düzeninde yerinizi korumanızın yanı sıra daha da ilerleyebilmeniz için bizler teknolojiyi yakından takip ediyor, sizlere raporluyor ve uygulamalarınızı üstleniyoruz.

Alfess Elektrik IT Sistemleri ve Fiber Sonlandırma konularında eğitimli ve yetkin ekibi, son teknoloji cihazları ve mühendislik yaklaşımlarıyla size destek vermek için her zaman yanınızda.

Subscribe for the updates!